Important Information

Tärkeää tietoa sähköpostitilien siirtymisestä Anvialta Elisan ylläpitoon 21.-23.4.2017


Osana Anvian tuotevalikoiman yhtenäistämistä Elisaan nykyiset anvianet.fi, netikka.fi, Ssvnet.fi, hakunetikka.fi, kuusnetikka.fi ja pp.kpnet.fi -sähköpostitilit siirtyvät viikonloppuna 21.-23.4.2017 Elisan ylläpitoon. Muutos koskee myös osaa omalla verkkotunnuksella (domain) toimivia tilejä. Siirron yhteydessä sähköpostiosoitteisiin ei tule muutoksia. Muutostyön valmistelu aloitetaan maanantaina 10.4.2017. Valmistelun aikana voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia normaalisti mutta muutokset sähköpostiasetuksiin eivät ole mahdollisia.

Muutos koskee sähköpostiosoitteita, johon tämä tiedote on lähetetty.

Sähköpostitilien tekninen siirto tapahtuu 21.-23.4.2017, jonka aikana sähköpostipalvelut eivät ole käytettävissä. Siirtotyön aikana saapuvat sähköpostit jäävät jonoon ja ne toimitetaan vastaanottajille siirron päätyttyä.

Siirrämme automaattisesti kaikki sähköpostitilit, joita on käytetty viimeisen 2 vuoden aikana. Käyttämättömät sähköpostitilit suljetaan siirron yhteydessä.

Muutoksen jälkeen voit käyttää sähköpostiasi kuten ennenkin

Muutoksella ei ole vaikutusta postilaatikkosi osoitteeseen tai kokoon. Jos olet käyttänyt sähköpostiasi aiemmin sovelluksella (esim. Outlook, Thunderbird, Microsoft Mail), voit jatkaa käyttöä sovelluksellasi normaalisti. Tähän ei tule muutosta.

Internetselaimella käytettävän sähköpostin ulkoasu muuttuu Elisan Webmailiksi ja kirjautuminen tapahtuu osoitteessa webmail.elisa.fi. Webmailiin kirjaudutaan käyttäen sähköpostiosoitetta ja siihen liittyvää salasanaa.

Elisa Webmailin käyttöliittymä toimii myös ruotsiksi ja kielen voi muuttaa palvelun asetuksista. Tarkemmat ohjeet löydät osoitteesta elisa.fi/anvia-email_sv.

Kalenteri, Task ja Notes -toiminteet ja niihin tehdyt merkinnät nykyisestä webmail-sähköpostistasi eivät siirry muutoksessa

Huomioitavaa on että osa sähköpostisi nykyisistä toiminteista (webmail) ei siirry muutoksen myötä. Poistuvia toiminteita ovat Kalenteri, Notes ja Task. Vastaavia toiminteita ei ole käytettävissä Elisa Webmailissa. Tallennathan siis sinulle tärkeät merkinnät kyseisistä toiminteista itsellesi ennen siirtoajankohtaa. Sovelluksella käytettävissä sähköpostipalveluissa (esim. Outlook, Thunderbird, Microsoft Mail) toiminteet ja niihin tehdyt merkinnät säilyvät ennallaan.

Lisätietoa:

Lisätietoa muutokseen liittyen löydät osoitteesta elisa.fi/anvia-email. Saat lisäksi lisätietoa sähköpostilla vielä ennen muutosta.

Tarkemmin käyttökatkon päättymisestä tiedotamme Elisan häiriö- ja muutostiedotteissa elisa.fi/hairiotiedotteet. Pahoittelemme muutoksesta aiheutuvaa hetkellistä käyttökatkoa sähköpostipalveluissa.

Viktig information om överföring av e-postkonton från Anvia till Elisa 21–23.4.2017


Som ett led i att samordna Anvias produktutbud med Elisa kommer befintliga anvianet.fi- , netikka.fi- Ssvnet.fi, hakunetikka.fi, kuusnetikka.fi ja pp.kpnet.fi -e-postkonton att överföras till Elisa under veckoslutet 21–23.4.2017. Den här ändringen gäller även en del av de konton som har ett eget domännamn. E-postadresserna ändras inte i samband med överföringen. Förberedelser för överföringsarbetet börjar måndagen den 10 april 2017. Medan förberedelserna pågår kan du sända och motta e-post som normalt, men du kan inte ändra dina e-postinställningar.

Ändringen gäller den e-postadress som mottagit detta meddelande.

Den tekniska överföringen av e-postkontona sker 21–23.4.2017 och under den tiden kan du inte använda din e-posttjänst. E-postmeddelanden som inkommer medan överföringsarbetet pågår blir kvar i en kö och levereras till mottagaren då överföringsarbetet är slut.

Vi överför automatiskt alla e-postkonton som använts under de senaste två åren. Oanvända e-postkonton stängs i samband med överföringen.

Efter ändringen kan du använda din e-post på samma sätt som tidigare

Ändringen påverkar inte adressen eller storleken på e-postlåda. Om du tidigare använt din e-post via ett program (t.ex. Outlook, Thunderbird, Microsoft Mail) så kan du fortsätta att använda programmet i fråga. Inga ändringar i detta.

Om du använder din e-post via en webbläsare så ändras det grafiska utseendet till Elisa Webmail och du loggar in på adressen webmail.elisa.fi. Du loggar in i webmailen med ditt användarnamn och lösenordet som är knutet till användarnamnet.

Du kan använda användargränssnittet i Elisa Webmail på svenska. Språket kan du ändra i inställningarna i tjänsten. Närmare information på adressen elisa.fi/anvia-email_sv.

Funktionerna Kalender, Task och Notes samt noteringar i dem överförs inte från din befintliga webmail.

Observera att vissa funktioner i din befintliga webmail inte överförs i samband med ändringen. Funktioner som slopas är Kalender, Notes och Task. Motsvarande funktioner finns inte i Elisa Webmail. . Före överföringen sparar du väl de noteringar som finns i funktionerna om de är viktiga för dig. Om du använder din e-post via ett program (t.ex. Outlook, Thunderbird, Microsoft Mail) så bevaras funktionerna och noteringarna.

Mera information:

Mera information om ändringen hittar du på adressen elisa.fi/anvia-email. Du får dessutom ännu mera information till din e-post före ändringen.

När användaravbrottet är slut informerar vi om det i Elisas driftinformation på elisa.fi/hairiotiedotteet. Vi beklagar det tillfälliga användaravbrottet som ändringen medför i e-posttjänsten.